Adım Adım do!

Bu bölümde Adım Adım do! durum tespit anketini tamamlamanızı bekliyoruz. 5 başlık altında hazırladığımız sorular yardımıyla kurumunuzun Yönetişim, Sürdürülebilir Satın Alma, Enerji Yönetimi, Su Yönetimi ve Atık Yönetimi anlanlarındaki mevcut durumunu tespit etmeyi hedefliyoruz.

Durum tespit anket sorularını yanıtlarken "EVET" veya "HAYIR" şeklinde yanıtlar vereceksiniz. "EVET" yanıtını verdiğiniz sorular için kurumunuza ait bilgi/belge veya açıklama paylaşmanızı bekliyoruz.

Durum tespit anketini yanıtlamaya dilediğiniz kategoriden başlayabilirsiniz. Her kategori altında yer alan sorulara verdiğiniz yanıtlar sistemde kayıt altına alınır ve onaya gönderilmeden önce tekrar düzenlenebilir ve değiştirilebilir.
Durum tespit anketi onaya gönderildikten sonra 15 takvim günü içerisinde SKD Türkiye do! Proje Ekibi tarafından değerlendirilerek kurumunuza e-posta yoluyla bilgi verilir.

Durum tespit anketi sisteme kayıt olduğunuz tarih itibariyle 45 takvim günü içinde yanıtlanmalıdır.

Yönetişim

Sürdürülebilir Satın Alma

Enerji Yönetimi

Su Yönetimi

Atık Yönetimi

Onaya Gönder

"Onaya gönder" butonuna basmanızla birlikte cevaplar kilitlenecektir, bu nedenle "Onaya gönder" butonuna basmadan önce, cevaplarınızın doğruluğundan emin olmanızı rica ederiz.

Onaya Gönder

Onaya Gönder

"Onaya gönder" butonuna basmanızla birlikte cevaplar kilitlenecektir, bu nedenle "Onaya gönder" butonuna basmadan önce, cevaplarınızın doğruluğundan emin olmanızı rica ederiz.

Onaya Gönder